ZAPOČETA GLAZBENA EDUKACIJA

Objavljeno : 10. lip 2019.

Odgojiteljica Antonia iz Dječjeg vrtić Maslačak započela je edukaciju u Stručno razvojnom centru iz područja glazbenog stvaralaštva. Edukacija se sastoji od više modula od kojih prvi modul odnosi se na jačanje stručnih kompetencija odgojitelja i osnovnih obilježja programa. Steći će se uvid u kvalitetu potrebnih kompetencija za rad s djecom rane i predškolske dobi te osvijestiti vlastite snage, osloboditi se straha od neuspjeha i spoznati mogućnosti osobnog razvoja u provedbi glazbenih aktivnosti u radu s djecom.

U okviru drugog modula govorit će se o značaju glazbe u razvoju djeteta, uvjetima, pretpostavkama i mogućnostima u poticanju cjelovitog razvoja djeteta kroz glazbu i pokret, strategijama i aktivnostima koje doprinose razvoju djetetovih glazbenih sposobnosti i poticanju dječjeg glazbenog stvaralaštva.

U trećem modulu govorit će se o razvoju pokreta, važnosti i ulozi kretanja / pokreta kao jednog od najvažnijih načina kojim dijete istražuje vlastito tijelo i njegove mogućnosti, istražuje svijet oko sebe i međusobni suodnos. Sudionici će imati priliku čuti o najnovijim neuroznanstvenim spoznajama o važnosti pokreta te kako on objedinjuje i utječe na ostala područja djetetovog razvoja, odnosno na razvoj djetetove inteligencije, kreativnosti i zdravih emocija s posebnim osvrtom na ulogu i povezanost glazbe i pokreta i plesa u tom procesu.

Kroz četvrti modul sudionici će ojačati kompetencije u poznavanju osnovnih glazbenih sastavnica i korištenju strategija kojima će djelovati na razvoj djetetovog senzibiliteta za glazbu. Upoznat će se s izražajnim mogućnostima osnovnih glazbenih sastavnica (ritam, metar, tempo, dinamika), razvijanjem djetetovih metro-ritamskih i interpretativnih sposobnosti. Također će kroz radionice doživjeti osnovni organizacijski element – tempo, koji ujedinjuje sve izražajne elemente u cjelinu.

U petom modulu naglasak se stavlja na glas koji  je osnovno sredstvo kojim dijete izražava svoje emocionalno stanje, komunicira svoje potrebe, interese i želje. Djeca se vole igrati svojim glasom spontano pjevušeći u igri, istražujući njegovu boju i melodiju. U izražavanju, glasom, govorom i pjevanjem susrećemo se s osnovnim izrazom kreativnosti.

Rad u stručno razvojnom centru se odvija u interaktivnom okruženju uz vodstvo vrsnih praktičara i podršku eminentnih suradnika iz područja kreativnog bavljenja glazbom.

 

 

Skip to content